Loggia RTS

Descripció

El motor ràdio electrònic per a tendals teló amb sistema de bloqueig manual. Controla des d´un únic comandament qualsevol sistema RTS de la terrassa o la casa.