Sunilus 50 IO

Descripció

Motoritza la teva terrassa amb tecnologia io. Es recomana afegir el comandament Easy Sun io i els sensors Eolis 3D io i, Sunis WireFreeTM io.