Altus 40 RTS

Descripció

El motor ràdio més petit per a diverses aplicacions. Comandament a distància.