DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Canvis de lona a tendals del Quiosc del Clot, a PVC Ciclón, combinat vermell i transparent, per a la revista Hola, a Barcelona.