DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Instal·lació en un jardí particular a La Floresta, d'un Discovery Veranda instal·lat de paret a porteria, d'alumini lacat i lona de fibra acrílica de color vermell.