Ilustración Toldos ROS

Els Nostres projectes

Jardí particular a La Floresta


Descripció del projecte

Instal·lació en un jardí particular a La Floresta, d'un Discovery Veranda instal·lat de paret a porteria, en alumini lacat i lona de fibra acrílica color vermell.