Ilustración Toldos ROS

Els Nostres projectes

Restaurant Sils Cake America Pasta


Descripció del projecte

Instal·lació en sils Cake American Pasta a Barcelona, d'un tendal de Braços Invisibles model Omega en alumini lacat i lona de fibra acrílica ratllada.