Ilustración Toldos ROS

Parasoles / Madera

Gold Extra

Gold Extra

De fusta tropical tractada per a exteriors i acabat en color noguera mig, màstil telescòpic de 58 mm amb tub, 8 varetes de perfil 20 mm x 35 mm, colant i corona de fusta, subjecció de varetes mitjançant cargols, sistema d'obertura mitjançant politges dobles. Pes 20-30 Kg.

Obtenir informació d'aquest producte