Ilustración Toldos ROS

Motores y sensores / Motores Somfy

Loggia RTS

Loggia RTS

El motor ràdio electrònic per a tendals teló amb sistema de bloqueig manual. Controla des d'un únic comandament qualsevol sistema RTS de la terrassa o la casa.

Obtenir informació d'aquest producte