Ilustración Toldos ROS

Toldos / Cortinas técnicas Verosol

Vertical Interior

Vertical Interior

El vertical interior en totes les seves modalitats pot ser l'element clau en la decoració actual cobrint les finestres interiors i proporcionant llum atenuada o bé opacitat total a les estàncies en funció del teixit escollit i optimitzant notablement el rendiment fred - calor a tota la casa.

Obtenir informació d'aquest producte
ColorsDiversos
OpacitatIntensitat 1 Intensitat 2 Intensitat 3 Intensitat 4 Intensitat 5 Intensitat 6