Ilustración Toldos ROS

Parasoles / Madera

Luxe

Luxe

De fusta tropical tractada per a exteriors i acabat en color noguera mig, màstil de 75 mm x 75 mm, 8 varetes de perfil 20 mm x 35 mm, colant de fusta i corona d'alumini, subjecció de varetes mitjançant cargols, sistema d'obertura mitjançant doble politja. Pes 25-35 Kg.

Obtenir informació d'aquest producte