Ilustración Toldos ROS

Parasoles / Madera

Classic

Classic

De fusta tropical tractada per a exteriors i acabat en color noguera mig, màstil de 38 mm (para-sol de 2m), màstil de 48 mm diàmetre, 8 varetes de perfil 17 mm x 22 mm (para-sol 2m), 8 varetes de perfil 20 mm x 28 mm, colant i corona de plàstic, subjecció de varetes mitjançant filferros, sistema d'obertura mitjançant politges. Pes 12-17 Kg.

Obtenir informació d'aquest producte