Ilustración Toldos ROS

Parasoles / Aluminio

Estandar Silver

Estandar Silver

Para-sol en alumini lacat blanc, acabat opcional en altres colors RAL, màstil de 50 mm diàmetre, 8 varetes de perfil 15 mm x 25 mm, colant i corona de plàstic, subjecció de varetes mitjançant filferros, sistema d'obertura mitjançant dues politges. Pes 10-15 Kg.

Obtenir informació d'aquest producte