Ilustración Toldos ROS

Toldos / Punto Recto

Regio punt recte Tensió

Regio punt recte Tensió

El cofre integrat permet que la lona i els accessoris del tendal quedin protegits de les inclemències del temps, perllongant la vida de la lona.

Obtenir informació d'aquest producte
CofreCofre complet

Productes Relacionats