Ilustración Toldos ROS

Toldos / Punto Recto

Window punt recte tensió

Window punt recte tensió

És el model més habitual per a les finestres, per variar la seva inclinació. El model amb tensió disposa d'una molla amb tensió progressiva en el seu interior que evita que la lona es mogui pel vent.

Obtenir informació d'aquest producte
CofreSense cofre

Productes Relacionats